ระบบลงทะเบียนออนไลน์(Pawano Enrollment V.4)

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการระบบลงทะเบียนกิจกรรมของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์

 • ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
 • ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
 • ระบบลงทะเบียนกิจกรรมอื่นๆ ภายในสถานศึกษา
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษาที่ใช้บริการ

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567 (Pawano Enrollment V.4)

 

 
 

ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ (PSA Online) ประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

 

เกี่ยวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4)

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ช่วยให้การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว 

 
คุณสมบัติ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพ พร้อมให้บริการ และตอบทุกข้อคำถามของคุณ

เราเข้าใจถึงปัญหาของการลงทะเบียนกิจกรรมในสถานศึกษาเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ให้การดำเนินการลงทะเบียนกิจกรรมภายในสถานศึกษาทั้งหมด เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว รองรับการใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ

 •  เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนกิจกรรมภายในสถานศึกษา
 •  ลดระยะเวลา ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 •  สถานศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลการลงทะเบียนได้อย่างหลากหลาย
 •  สามารถลงทะเบียนได้พร้อมกันในปริมาณมากตลอด 24 ชั่วโมง
 •  ทดลองใช้ระบบ ฟรี!
 
 
ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์

สำหรับนักเรียน

 •  ตรวจสอบกิจกรรมของโรงเรียนได้ทั้งหมด ที่นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้
 •  สามารถลงทะเบียนได้พร้อมกันในปริมาณมากตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด
 •  รองรับการใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ
 •  หากเปลี่ยนใจ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรมเดิม เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมใหม่ได้ (ตามที่โรงเรียนกำหนด)
 •  ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรม และผลการประเมินผ่านระบบ
 •  สามารถตรวจสอบข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียนได้ทั้งหมด
 •  นักเรียนสามารถอัปโหลดรูปภาพประจำตัวได้อย่างอิสระ (ตามที่โรงเรียนกำหนด)
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับครูที่ปรึกษากิจกรรม และครูประจำชั้น

 •  สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนกิจกรรมที่รับผิดชอบได้ (สำหรับครูที่ปรึกษากิจกรรม)
 •  สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม และผลการประเมินกิจกรรม ของนักเรียนประจำชั้นที่รับผิดชอบได้ (สำหรับครูประจำชั้น)
 •  สามารถค้นหา และคัดกรองข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
 •  สามารถส่งออกรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ MS Excel/Word เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบ หรือต่อยอดกระบวนการอื่นๆได้
 •  ครูที่ปรึกษากิจกรรมสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และสามารถประเมินผลกิจกรรมของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบได้
 
 
ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ออนไลน์

สำหรับครูผู้ดูแลระบบ

 •  เพิ่มข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนได้โดยง่าย เพียงอัปโหลดไฟล์ผ่านระบบ
 •  สร้างบัญชีเข้าใช้งาน พร้อมตั้งสิทธิ์การเข้าถึง สำหรับครูที่ปรึกษากิจกรรม และครูประจำชั้น
 •  สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และรายละเอียดกิจกรรมได้ทั้งหมด
 •  สามารถ กำหนดเวลาการ เปิด/ปิด และเงื่อนไขการลงทะเบียน ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างอิสระ 
 •  สามารถประเมินผลกิจกรรมของผู้ลงทะเบียนแทนครูที่ปรึกษากิจกรรมได้
 •  สามารถค้นหา และคัดกรองข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
 •  สามารถส่งออกรายชื่อผู้สมัคร ในรูปแบบไฟล์ MS Excel/Word เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบ หรือต่อยอดกระบวนการอื่นๆ ได้
 •  สามารถอัปเดตข่าวสารการเปิดรับลงทะเบียน หรือรายละเอียดของกิจกรรมภายในโรงเรียนได้
 •  สามารถจัดการ ข้อมูลของโรงเรียน ตราโรงเรียน ข้อตกลงการลงทะเบียน ภาพพื้นหลัง และแถบสีเมนูได้
 
 

คุณสมบัติของระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4)

คุณสมบัติของระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

Package
#1
Package
#2
Package
#3
1.

รองรับการเข้าใช้งานได้พร้อมกันหลายพันคน

สามารถลงทะเบียนได้พร้อมกันในปริมาณมากตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด

2.

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

รองรับการใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ

3.

นักเรียนสามารถติดตามผลการลงทะเบียน ผลการประเมิน และอื่นๆได้ทั้งหมด

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผลการประเมินผ่านระบบ และข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียนได้ทั้งหมด

4.

ระบบสามารถส่งออกรายชื่อนักเรียนในรูปแบบ MS Excel/Word

สามารถส่งออกรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ MS Excel/Word เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบ หรือต่อยอดกระบวนการอื่นๆ ได้

5.

ครูที่ปรึกษากิจกรรมสามารถประเมินผลกิจกรรมได้เอง

และยัง สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ลงทะเบียนกิจกรรมที่รับผิดชอบได้

6.

ครูผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียน และกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และรายละเอียดกิจกรรมได้ทั้งหมด

7.

นักเรียนเลือกลงทะเบียนได้หลายกิจกรรม

สามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 กิจกรรม (ตามที่โรงเรียนกำหนด)

8.

ครูผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มประเภทกิจกรรมได้ไม่จำกัด

สามารถเพิ่มกิจกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ได้ นอกจาก กิจกรรมชุมนุม และวิชาเลือกเสรี

 
 

อัตราค่าบริการ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4)

เลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์สถานศึกษาของคุณ ให้เราดูแลตลอดปีการศึกษา

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ราคา 1
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ราคา 2
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ราคา 3
 

 

“โรงเรียนผมจัดซื้อไป 2 ระบบพร้อมกัน อีกหนึ่งตัวผมนำมาใช้กับระบบกิจกรรมทักษะอาชีพ ผู้พัฒนาดูแลปรับแก้ไขตามขอเสนอแนะให้ตลอด”

ครูวีระชัย จันทร์สุข

โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่

“เอามาใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยได้ไหมครับ ตอนนี้ใช้กับกิจกรรมชุมนุมประทับใจระบบครับ”

ครูสราวุธ วิเชียรลม

โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

“ดีมากเลยค่ะ เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ขอบคุณที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี”

ครูกลิ่นมณี เพ็งงาม

โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์

“ขอบคุณมากเลยที่พัฒนาระบบได้ดีเยี่ยม สะดวกสบายตรวจสอบได้ง่ายมาก พี่ชอบมากๆเลยค่ะ ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ”

ครูวงเดือน โปรทาหนัก

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย

เสียงสะท้อนจากสถานศึกษาที่เลือกใช้บริการกับเรา

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทางสถานศึกษาที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการระบบลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ (PSA Online) ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

ทุกเสียงสะท้อนของท่าน คือกำลังใจของเรา เรามีความยินดีพร้อมน้อมรับทุกคำติชม ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาความสามารถของระบบให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำจากผู้ใช้งานอยู่เสมอ และเรายังได้ทำการพัฒนาระบบให้ตรงตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกปีการศึกษาอีกด้วย

 

FAQs

คำถามที่พบบ่อย พร้อมคำตอบ

แพ็กเกจที่ 1 ใช้งานได้เฉพาะการรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเท่านั้น โดยนักเรียน 1 คน สามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ 1 รายการ
แพ็กเกจที่ 2 ใช้งานได้ 2 กิจกรรมการรับลงทะเบียน คือ กิจกรรมชุมนุม และวิชาเลือกเสรี โดยนักเรียน 1 คน สามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมได้ทั้ง 2 ประเภท สำหรับวิชาเลือกเสรีสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
สำหรับแพ็กเกจที่ 2 มีราคาสูงกว่าแพ็กเกจแรกเพียง 1,000 บาท แต่สามารถใช้งานได้ 2 กิจกรรม มีความคุ้มค่ามากกว่า แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของสถานศึกษาของท่านด้วย

แพ็กเกจที่ 3 สามารถใช้งานกิจกรรมชุมนุม วิชาเลือกเสรี และสามารถเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางสถานศึกษาต้องการได้อย่างไม่จำกัด เหมาะกับสถานศึกษาที่สนับสนุน หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ครูผู้สอน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมการประกวดดนตรี กิจกรรมเข้าค่ายจิตอาสา กิจกรรมการอบรมความรู้ หรือแนะแนวต่างๆ เป็นแพ็กเกจที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด

สามารถเลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานของสถานศึกษาของคุณเอง หากสถานศึกษาของคุณสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางเราขอแนะนำ แพ็กเกจที่ 3 ที่สามารถเพิ่มกิจกรรมได้อย่างไม่จำกัด
แต่หากสถานศึกษาของคุณต้องการใช้งานเพียงแค่การรับลงทะเบียน “กิจกรรมชุมนุม” สามารถเลือกใช้แพ็กเกจที่ 1
หรือหากสถานศึกษาของคุณต้องการใช้งานการรับลงทะเบียน “กิจกรรมชุมนุม และวิชาเลือกเสรี” สามารถเลือกใช้แพ็กเกจที่ 2
สำหรับสถานศึกษาใด ที่ต้องการใช้งานเฉพาะ การรับลงทะเบียน “วิชาเลือกเสรี” เท่านั้น สามารถเลือกใช้แพ็กเกจที่ 2 ได้เลย ระบบจะสามารถใช้งานการรับลงทะเบียน “กิจกรรมชุมนุม” เพิ่มไปด้วย

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4) แบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจ ด้วยกัน
แพ็กเกจที่ 1 ค่าบริการ 5,900 บาท/ปีการศึกษา
แพ็กเกจที่ 2 ค่าบริการ 6,900 บาท/ปีการศึกษา
แพ็กเกจที่ 3 ค่าบริการ 8,900 บาท/ปีการศึกษา
ทางบริษัทฯ ให้บริการดูแลตลอดปีการศึกษา พร้อมทำการอัปเดตระบบให้มีความทันสมัย สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยมีทีมงานดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการได้เป็นอย่างดี

ทางบริษัทฯ สามารถเปิดระบบเพื่อให้ทางสถานศึกษาทดลองใช้ระบบได้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ทุกช่องทาง
โทรศัพท์ 08 0736 1604
อีเมล software@pawano.com
หรือไลน์ไอดี @pawanosoft
สำหรับสถานศึกษา ที่ต้องการใช้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4) ประจำปีการศึกษา 2567 ทางบริษัทมีโปรโมชั่น “ใช้ก่อนจ่าย” สามารถทดลองใช้ระบบแพ็กเกจที่ 2 ได้ฟรี 1 ภาคเรียน และหากสนใจใช้บริการภาคเรียนที่ 2 ต่อ ทางบริษัทฯ คิดค่าบริการเพียง 50% ของแพ็กเกจนั้นๆ
สำหรับสถานศึกษา ที่ต้องการใช้บริการในช่วงกลางปีการศึกษา มีความต้องการใช้บริการระบบในภาคเรียนที่ 2 ทางบริษัทฯ คิดค่าบริการเพียง 50% ของแพ็กเกจนั้นๆ
หากทางสถานศึกษาใด ตัดสินใจใช้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในทุกช่องทาง
โทรศัพท์ 08 0736 1604
อีเมล software@pawano.com
หรือไลน์ไอดี @pawanosoft
ทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานศึกษานั้นๆ และส่งมอบใบเสนอราคาเพื่อพิจารณาต่อไป

เราพัฒนาระบบให้รองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันได้หลายพันคน เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งหากมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 3,000 คนขึ้นไป ระบบอาจมีหน่วงช้าเล็กน้อย แต่ทางสถานศึกษาไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เรามีทีมงานคอยตรวจสอบเฝ้าระวัง ตลอดการเปิดรับลงทะเบียน และให้บริการดูแลตลอดปีการศึกษา 

ทางบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาระบบการเบิกจ่ายของสถานศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการหลายอย่าง ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า ดังนั้นหากสถานศึกษาใดตัดสินใจใช้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Pawano Enrollment V.4) เพียงแค่ “ลงนาม” (โดยผู้มีอำนาจ) ตอบกลับใบเสนอราคาที่ได้รับกลับมาเพื่อเป็นการยืนยันก็สามารถใช้งานระบบได้เลย และสามารถชำระค่าบริการเข้ามาภายหลัง ภายในปีการศึกษานั้นๆได้
สำหรับสถานศึกษาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% จากยอดก่อนรวมภาษี โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ตามรายละเอียดนี้
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0425559000520

บริษัทฯ พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้เป็นรูปแบบแพ็กเกจ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 3 แพ็กเกจให้เลือกใช้ โดยสามารถเลือกใช้บริการแพ็กเกจที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานศึกษาของคุณได้เลย
แต่เรามีการพัฒนาความสามารถของระบบให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำจากผู้ใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงมีการอัปเดตระบบให้มีความทันสมัย สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยทีมงานคุณภาพดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการ

 

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0425559000520

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่าน พร้อมพัฒนาความสามารถของระบบให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำจากผู้ใช้งานอยู่เสมอ ช่วยให้การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยทีมงานคุณภาพดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการ